Fakta

Företagsnamn: Röstånga Utvecklings AB (SVB)
Organisationsnummer: 556851-3021
Revisor:  Anders Björnstedt, Mazars Landskrona
Nuvarande Styrelse/VD:
Nils Phillips, Styrelseordförande
Lina Wells, Ledamot
Marko Karjalainen, Ledamot
Johan Bergstrand, Ledamot, VD
Magnus Andersson, Suppleant

Bolaget är inte ett publikt aktiebolag.

Dokument
Årsredovisning 2022

Revisionsberättelse 2022

Årsredovisning 2021

Revisionsberättelse 2021

Årsredovisning 2020 inkl revisionsberättelse

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Revisionsberättelse 2018

Årsredovisning för 2017 inkl revisionsberättelse

Årsredovisning för 2016 inkl revisionsberättelse

Årsredovisning för 2015 inkl revisionsberättelse

Årsredovisning för 2014 inkl revisionsberättelse

Årsredovisning för 2013 inkl revisionsberättelse

Årsredovisning för 2012
Specifikation kostnader 2012
Revisionsberättelse 2012
Protokoll Årsstämma 2012

Aktiestatistik 121104
Finansiering/Resultatbudget RUAB 121011
Årsredovisning för 2011
Bolagsordning RUAB

Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall bedriva verksamhet för hållbar utveckling och tillväxt av Röstångabygden företrädesvis inom tjänster kring miljöutveckling, kompetensutveckling, kulturutveckling, affärsutveckling och projektutveckling, samt handel och förvaltande av fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Bolaget skall också fungera som en katalysator och inkubator för lokala eller sociala innovationer och entreprenörer.

Aktiekapital

1 Bygdeaktie = 500 kr.

Aktiekapitalet i RUAB är idag 50.000 kr och antalet aktier är 50.000 st. Aktiernas sk kvotvärde är därför 1 kr (kallades tidigare nominellt värde). Röstånga Tillsammans kommer behålla mer än 50% av aktierna och kan därför sälja ut max 24999 st aktier. Priset på aktierna kommer vara 500 kr per aktie. Överskottet på 499 kr per aktie kommer att föras in till RUAB som ett ovillkorat aktieägartillskott. Fördelen med ett ovillkorat aktieägartillskott är att detta kapital kan användas fritt för investeringar och man håller då det ursprungliga aktiekapitalet på 50.000 kr intakt.

Vad är SVB?
Tanken med denna ”särskilda vinstutdelningsbegränsning” jämfört med vanliga Aktiebolag är i huvudsak att bolaget skall bedrivas i ett annat huvudsyfte än att generera vinst ut till sina aktieägare. Några viktiga saker med SVB som finns inskrivet i Aktiebolagslagen:

  • SVB begränsningen kan ej tas bort sedan den införts
  • Vinsten är i huvudsak kvar i bolaget, endast en mycket liten del kan delas ut om bolagsstämman godkänner detta
  • Vinster delas inte ut vid likvidation
  • Bolaget kan likvideras vid misskötsel, detta kontrolleras av revisor och beslutas av domstol

Har du lust att ta en mer aktiv roll i arbetet med stationshuset kan du maila eller ringa Nils, här kommer kontaktinformation.

Nils Phillips 0736 44 77 38 Mejla Nils
Johan Bergstrand 0705 10 95 50 Mejla Johan