Stationen


Bli delägare i Skånes charmigaste restaurang!

I två somrar har nu stationen stått tom och verksamheten i princip stilla – och vi är många i Röstånga och hela Skåne som saknar maten, mötesplatsen och musiken.
För att kunna skapa förutsättningarna för en bra verksamhet har bygdebolaget Röstånga Utvecklings Aktiebolag köpt Stationshuset för att rusta upp lokalerna och hitta en krögare som vill arrendera och driva restaurangen.
Nu mobiliserar vi bygden så att vi kan öppna Stationshuset som restaurang igen! Din insats som delägare är viktig och tillsammans kan vi skapa förutsättningar för att hålla byn levande och attraktiv – både för oss som bor här och de som funderar på att flytta hit!

Det är tre processer som under hösten måste koordineras:

  • Kontantinsats skall betalas siste oktober
  • Planera fastighetens renoveringsbehov
  • Hitta rätt krögare som vill arrendera huset

Delägare blir man genom att köpa aktier (andelar) i Röstånga Utvecklings AB och detta kapital går till kontantinsatsen.
Det är viktigt att verksamheten står på en sund ekonomisk grund, och vår ambition som hyresvärd är att evt. överskott av arrendet används till andra utvecklingsinsatser i bygden.