Investera

RUAB ägs idag till en majoritet av Röstånga Tillsammans men bjuder nu in privatpersoner, föreningar och företag att köpa upp till 49% av aktierna. Genom att som aktieägare bidra med grundkapital till bolaget, kan sedan bolaget använda dessa pengar (tillsammans med banklån och andra tillskott/bidrag) till att köpa, rusta upp och förvalta tex tidigare nedgångna fastigheter i bygden.

Våren 2011 gjorde bolaget sin första investering av en nedgången fastighet, det fd. Fryshuset vid Mölledammen, som sedan renoverats och nu inhyser en konsthall med planerade utställningar i höst.

Hösten 2012 tog vi nästa steg och utökade antalet aktieägare till nästan 400 st och köpte det gamla Stationshuset i Röstånga. Köket renoverades och RUAB hyr nu ut detta till familjen Wigrup som driver Stationen Röstånga!

Spola fram till 2014 och det är dags för ytterligare ett steg: Köpet av Harry Franzéns fastigheter i Röstånga.

Köp en aktie – Investera i Röstånga!

Att bilda ett aktiebolag för att utveckla en bygd är något som använts framgångsrikt på fler ställen i Sverige. Fördelarna är att ett bolag kan arbeta på lite annat sätt än en förening, med aktiekapital i grunden så kan bolaget tex ta fastighetslån och kan bedriva kommersiell verksamhet på ett affärsmässigt sätt. Att köpa aktier i RUAB är också ett sätt för dig eller ert företag/förening att bidra till Röstångas utveckling med kapital istället för ideellt arbete. Röstånga Tillsammans äger idag alla 50.000 staktierna i RUAB och kommer med detta erbjudande sälja ut upp till 49% av dessa aktier. Priset på en aktie kommer vara 500 kr.

Att köpa en aktie i Röstånga Utvecklings AB är ett sätt att:

  • Påverka vad som händer i Röstånga
  • Stödja finansieringen av inköp och upprustning av nedgångna fastigheter i bygden
  • Utveckla idéer på en kommersiell grund
  • Träffas en gång per år på bolagsstämman tillsammans med andra aktiva inom bygden

Som ny aktieägare kommer du att få ett fint aktiebrev och skyltar som visar att du stöder RUAB och Röstångas framtida utveckling!

Ett aktiebolag med ideellt syfte!

Röstånga Tillsammans behåller alltid aktiemajoritet i RUAB (mer än 50%) och står som garant för att bolaget följer de ideella verksamhetsmålen. RUAB är registrerat som ett sk SVB-bolag (särskilda vinstutdelnings-begränsning) vilket innebär att du som investerare vet att dina pengar kommer bygden till godo och ingen annan. Vi har också en auktoriserad revisor från Ernst & Young som granskar bolagets verksamhet. RUAB kommer att drivas som ett kommersiellt bolag med de förutsättningar som en marknadsekonomi erbjuder, dock kan andra värden (tex samhällsnytta) prioriteras över vinsten. Styrelsens uppdrag är och kommer vara helt ideellt.