Kallelse till bolagstämma för RUAB

Kallelse bolagsstämma Röstånga Utvecklings AB (svb)

Onsdag 24 april, kl 17.30
Stationen Röstånga

Lättare förtäring (anmälan krävs - info@ruab.org)