Frågor och Svar


F:  Vem äger RUAB?
S:  Den ideella föreningen Röstånga Tillsammans äger idag majoriteten av RUAB och kommer alltid göra så.   Förutom det så har vi idag cirka 400 andra aktieägare – privatpersoner, företag och föreningar.

F: Hur många aktier släpper man till försäljning?
S:  Röstånga Tillsammans kommer att sälja max 49% av aktierna för att behålla sin majoritet i RUAB – detta för att garantera att de ideella intressena i företaget följs.

F:  Hur många aktier man kan köpa?
S:  Styrelsen i Röstånga Tillsammans har bestämt att idag får en enskild person, förening eller företag köpa max 100 aktier i RUAB. Ifall någon vill köpa fler aktier ändå så måste det tas upp på ett styrelsemöte.

F:  Vilken risk tar man som aktieägare i RUAB?
S:   Som aktieägare i RUAB är den enda risken det investerade aktiekapitalet (=det man betalat för aktien). Bolagsformen aktiebolag skyddar aktieägarna från personligt ekonomiskt ansvar.

F: Vad kommer jag att tjäna på min investering i RUAB?
S: Investeringen i RUAB är en investering i röstångabygden som gör att den ökar i attraktionskraft. Det innebär att värdet av ditt boende på lång sikt troligen kommer öka lite mer i värde och att Röstånga blir trevligare att besöka, bo och verka i.

F:  Vem startade RUAB, (dvs gick in med aktiekapital som jag antar att den/de som gjorde de någon gång hoppas att få tillbaka och i så fall när)?
S:  Föreningen Röstånga Tillsammans startade RUAB med eget kapital och har inget intresse att tjäna några pengar på det. Eftersom RUAB går under företagsformen SVB (Särskild Vinstutdelnings Begränsning) är vinstutdelningen starkt begränsad.  Anledningen till att köpa aktier i RUAB är alltså inte att tjäna pengar på själva sktieköpet utan att se potentialen i de utvecklingsmöjligheter som RUAB och dess projekt startar.  Vill du läsa mer on SVB kan du gå in på bolagsverkets hemsida: http://www.bolagsverket.se/foretag/aktiebolag/med_sarskild_vinstutd_begransning/index.html

F: Kan jag som aktieägare sälja vidare mina aktier?
S: Ja, men i första hand till andra aktieägare och i andra hand till vem som helst förutsatt att styrelsen för Röstånga Tillsammans godkänner detta.  Idag har alla som tecknat sig för aktier fått köpa.

F: Kommer det finnas någon marknad eller “aktiebörs” för RUAB aktier?
S: Inte direkt, men RUAB kan på sikt komma att förmedla kontakt med existerande aktieägare och fråga om någon av dessa vill köpa.

F:  Om köpet av Fastigheterna inte blir av, kan jag då ångra mitt köp av aktier?
S:  Om vi inte löser finansieringen  så kommer Röstånga Tillsammans att fråga de som investerat om de önskar sina pengar tillbaka.

F:  Hur ser budgeten för driften av fastigheterna ut?
S:  Se denna sidan

F:  Vilket inflytande i RUAB har jag som aktieägare?

S:  Inflytandet i ett aktiebolag är reglerat i lag, högsta beslutande organ är bolagsstämman där bl.a. styrelse väljs. På bolagsstämman har varje aktie man äger en röst.  Det är fritt att nominera sig själv eller annan person till att vara ledamot i styrelsen för RUAB.