Information om fastighetsköpen 2014-08-19

Posted by Röstånga Utvecklings AB 0 Comments

Bakgrund:

 • Röstånga Utvecklings AB (RUAB) köpte den 25 juni, sex (6) fastigheter i Röstånga av Harry Franzéns bolag. Fastigheterna i kontraktet är: Bryggaregatan 2, Bryggaregatan 4, Järnvägsgatan 4, Bangårdsgatan 2, Hantverksgatan 1 och Röstångahallen.
 • RUAB har tom slutet av augusti på sig att lösa finansieringen annars häver vi köpet utan kostnad för RUAB (utöver egen tagen kostnad för värdering och mäklare)
 • Röstångahallens köpeskilling = 2 Mkr
 • Övriga 5 fastigheters köpeskilling = 2,8 Mkr

Status/Upplägg:

RUAB har räknat på drift och ekonomi av Röstångahallen och här får vi inte ekonomi i detta, vi avstår denna fastighet just nu

 • Av de övriga 5 fastigheterna är fn 4st uthyrda
 • En fastighet står utan hyresgäst och tanken är att renovera denna 2014/2015 till sk Tröskelboende.
 • De övriga fastigheterna skall renoveras i etapper under ca 3 år, i samråd med hyresgäst.

Köpet: Finansiering

 • Totalt kapitalbehov inkl alla avgifter etc = 3.079.000 kr (de 5 fastigheterna exkl Röstångahallen)
 • Lån med säkerhet i fastighetern (50%)  = 1.525.000 kr
 • Lån mot en privat borgensring = 1.554.000 kr

Drift: Best-case–scenario

 • Fastigheten på Bryggaregatan 2 renoveras, evt. till två tröskelboenden, med uthyrning 2015.
 • De övriga fastigheternas hyresavtal löper på och vi renoverar i etapper
 • Inkomster/Hyror under åren tom 2017 = 900.000 kr
 • Fastighetskostnader för fastigheterna tom 2017 = -159.000 kr
 • Räntekostnader för fastigheterna tom 2017 = -526.000 kr
 • Nettoresultat före renoveringar tom 2017 = +215.000 kr
 • Investeringsbehov för renoveringar tom 2017 = ca 1,5 Mkr
 • Summa = vi behöver ytterligare investeringskapital om ca 1,3 Mkr för renoveringar
 • Likviditetsmässigt behöver vi också ca 220.000 kr till amortering tom 2017
 • Totalt kapitalbehov alltså ca 1,5 Mkr

Drift: Worst-case-scenario

 • Fastigheterna står tomma utan betalande hyresgäster,  tom 2017
 • Hyresintäkter = 0kr
 • Fastighets- OCH Driftskostnader för fastigheterna tom 2017 = -415.000 kr
 • Räntekostnader för fastigheterna tom 2017 = -526.000 kr
 • Amortering tom 2017 = ca 220.000 kr
 • Totalt kapitalbehov ca 1,2 Mkr
 • Notera att detta är sämsta möjliga och att vi långt tidigare än slutet av 2017 skall ha hittat sätt att renovera/sälja/förändra dessa fastigheter så att vi finner en långsiktig ekonomi i dem och har hyresintäkter

Sammanfattningsvis behöver vi ha nedan på plats för att gå vidare:

 • För köpet behöver vi en borgensring motsvarande ca 1,5 Mkr
 • En borgensring är ett antal privatpersoner som sprider risken genom att maximalt gå i borgen för motsvarande 2 månadslöner
 • Med en snittmånadslön på 25.000 kr behöver vi då ca 30+ borgensmän
 • Borgensåtagandet gäller tills vi får annan säkerhet eller successivt löser ut det (evt. vid försäljning av fastigheter etc).
 • Fram tom idag har vi ca 500.000 kr säkrade av villiga borgensmän
 • Vi behöver alltså ca motsvarande 1 Mkr till i borgensmän = ca 20 personer till
 • För att säkra driften i ett “worst-case-scenario” under en tid fram tom slutet av 2017 behövs ett löpande kapital på ca 1,2 Mkr
 • Detta kapital kan komma från direktköp av aktier eller sk avbetalningsköp av aktier (=månadssparare 200 kr/mån i ca 3 år)
 • Fram tom idag har vi sålt aktier för ca 85.000 kr och har ytterligare 27 månadssparare = summa ca 230.000 kr
 • Vi behöver alltså ca motsvarande aktiekapital/månadssparare på 1 Mkr till
 • Dessa kan tex vara ytterligare direkta aktieköp om 300.000 kr + 700.000 i månadssparare (=100 st månadssparare till)

 

Take-home-message:

 1. Anmäl dig som intresserad borgensman för max två månadslöner på info@rostangatillsammans.se. Vi behöver ca 20st till
 2. Köp aktier via ruab.org/kop-aktier
 3. Anmäl dig som månadssparare = 200kr/månad (=avbetalning på 15 aktier = 7500 kr under 38 månader)  på info@rostangatillsammans.se. Vi behöver mellan 50-150 st till beroende på hur mycket direktförsäljning av aktier som sker.
 • Allra helst trippel 1,2 och 3 av ovan eller så mycket som ni vill/kan!

Comments are closed.