Stationsgruppen: Minnesanteckningar från mötet tisdag 21 augusti

Posted by RUAB 0 Comments

(med pennan: Sebastian Mullaert) Hej Alla Stationshusvänner! Här kommer en sammanfattning av de idéer som togs upp på mötet i tisdags. Du är med på denna lista för att du genom mail, telefon eller närvaro visat intresse att ta en mer aktiv roll i arbetet med att få igång stationshuset igen. Jag har även inkluderat [...]

Keep Reading →

Stationsgruppsmötet drog 25 personer!

Posted by RUAB 0 Comments

Vi var ganska många på “Stationsgruppsmötet” igår tisdag 21 augusti på Gamla Skolan och flera lokala föreningar var representerade.  Nils inledde med att berätta om Röstånga Tillsammans och RUAB i allmänna ordalag och sedan fick Sebastian och Johan ordet och berättade mera i detalj om ett par tänkbara utvecklingsscenarios för Stationen som tagits fram på [...]

Keep Reading →

Nu köper vi Stationshuset!

Posted by RUAB 0 Comments

RUAB har lyckosamt köpt det fallfärdiga fryshuset och med gemensamma ansträngningar och ideella krafter har det renoverats och blivit Röstånga Konsthall.  Nu tar RUAB ett steg till och köper Stationshuset och planen är att göra det samma med denna som med fryshuset och sedan hitta en lämplig krögare som vill arrendera, vilket kommer ge en [...]

Keep Reading →