Stationsgruppsmötet drog 25 personer!

Posted by RUAB 0 Comments

Vi var ganska många på “Stationsgruppsmötet” igår tisdag 21 augusti på Gamla Skolan och flera lokala föreningar var representerade.  Nils inledde med att berätta om Röstånga Tillsammans och RUAB i allmänna ordalag och sedan fick Sebastian och Johan ordet och berättade mera i detalj om ett par tänkbara utvecklingsscenarios för Stationen som tagits fram på tidigare, mindre arbetsgruppsmöten.  Efter kaffet pratade vi lite kring olika sätt att fånga allmänhetens uppmärksamhet och hur vi ska bli fler aktieägare.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>