Stationsgruppen: Minnesanteckningar från mötet tisdag 21 augusti

Posted by RUAB 0 Comments

(med pennan: Sebastian Mullaert)

Hej Alla Stationshusvänner!

Här kommer en sammanfattning av de idéer som togs upp på mötet i tisdags. Du är med på denna lista för att du genom mail, telefon eller närvaro visat intresse att ta en mer aktiv roll i arbetet med att få igång stationshuset igen. Jag har även inkluderat alla aktieägare i detta mail. Ifall du inte vill vara med på denna lista så kan du maila mig.
Som ni kan se nedan är det flera bra idéer som än så länge saknar någon verkställare. Har du lust att ta en mer aktiv roll i arbetet med stationshuset kan du maila eller ringa Nils, Johan, Patrik eller mig.
Nils Phillips 0736 44 77 38 Mejla Nils
Johan Bergstrand 0705 10 95 50 Mejla Johan
Sebastian Mullaert 0709 61 17 74 Mejla Sebastian
Patrik Månsson 0705 509 82 60 Mejla Patrik
Som vi tidigare fastslagit är det just aktieförsäljningen som är viktigast (för att få ihop de 350 000 kr som vi behöver) och vi bör fokusera på aktiviteter som informerar, inspirerar och påminner privatpersoner, företag och föreningar i byn att bli aktieägare i RUAB. Att prata om stationen och ruab med dem vi möter i vår vardag är nog det viktigaste verktyget men förutom det har vi några större projekt som vi har tänkt jobba med.
Lista på idéer för att samla in pengar eller sprida information om aktieförsäljning:
ICA
Tomas Nilsson möjliggör aktieförsäljning via kassa på ICA. Det kommer troligtvis att bli kontant försäljning med ett kassaskrin. Johan Bergstrand hämtar upp pengarna cirka en gång i veckan eller oftare ifall det skulle röra sig om mycket kontanter. På ICA kan man även ta ut kontanter i kassan för att köpa aktier. Tomas kollar även ifall det kan finnas ett infobord på ica, detta bord bemannas med frivilliga då det är möjligt.
Bemannad information på ICA
Det infobord som Tomas Nilsson kommer fixa på ICA kan vara bemannat då det är möjligt. Då kan vi berätta om stationen och aktieförsäljning till alla som kommer och handlar på ICA. Jag ser detta som en av de viktigaste sätten att sprida information om stationen och påminna dem som ännu inte köpt en aktie. Tanken är att vi ska bjuda på kaffe, te och en kaka (kanske inte Fenix tycker om???). Jag känner att det är viktigt att någon tar ansvar för denna punkt. Det som behöver göras är att samla in folk som är intresserade och sedan administrera ett schema så att det finns folk där minst ett par gånger i veckan. Vem kan tänka sig att ta hand om detta?
Johan Bergstrand, Sebastian Mullaert och Nils Philips kommer gärna och assisterar ifall någon känner sig lite osäker.
FAQ
Johan Bergstrand kommer sammanställa en lista med vanliga frågor och svar rörande ruab och köpet av stationshuset. Denna FAQ lista kan även finnas tillgänglig på ICA för dem som informerar om ruab och stationen.

Facebook
Lina Wells har tagit på sig att kontinuerligt uppdatera facebook sidan om alla olika stationshuset uppdateringar. Kanske ska vi en gång i veckan gå ut med hur långt vi kommit med pengainsalningen och hur många aktieägare vi är? Johan Bergstrand kanske kan skicka ut den informationen till styrelsen en gång i veckan.
Kontakt med press
Nils Phillips sköter kontakt med press.
Skylt vid stationen
Karin Lasarp och Celia Kronvall fixar röjning/beskärning av buskar utanför stationen samt sätter upp skylt med text (typ) “Bli delägare i Stationen - ruab.org”.  En aktieförsäljningsmätare målas också på skylten eller byggs med rör eller likn.
Merchandise
Till att börja med har vi tänkt trycka up pins och tshirts. Kanske även en affisch som vi kan sätta upp både i röstånga men även i grannbyarna. Mia Thoren och Carolina Olsson har sagt ja till att göra all grafik.

Det finns ett lokalt företag som trycker upp t-shirts. tror det kostar 32 kr inklusive ett 1 färgs tryck. jag har ingen personlig kontakt men här är hemsida. www.erikssonreklam.com
Stödfester
Patrik Månsson & Sebastian Mullaert och ansvarar för det förberedande arbetet av de båda stödfesterna, den 29 september och den 20 oktober.  Mia Thoren och Carolina Olsson sköter all grafik till stödfesterna.
Stödfest i Malmö
Sebastian och Anna Palmer arrangerar en stödfest på Inkonst i Malmö någon onsdag eller torsdag. i oktober el september.  Mia Thoren och Carolina Olsson sköter all grafik till stödfesterna.
Föreningar
Alla föreningar bör bli informerade om stationen och förhoppningsvis kan vi be dem att sprida informationen till sina medlemmar. Vem administrerar detta och håller koll på vilka som är informerade? Johan Bergstrand har sammanställt en lista med föreningar.  Johan Bergstrand har kontaktat Rotary för att se ifall de är intresserade.
Företag
Företagareföreningen kontaktas för utskick till alla medlemmar. Ev disk om vi skulle upprätta ringlistor och ringa alla företagar för att prata RUAB och stationen? Många företag i byn är intresserade av att stationen ska leva och här har vi en stor möjlighet att sälja aktier. Vem ansvar för detta?
Johan Bergstrand kontaktar FöretagsAlliansen för ev stöd/bidrag, ev hjälp med trycksaker?
Johan Bergstrand har även kontakt med Röstånga Företagsförening som kommer hålla sitt årsmöte på stationshuset den 1 oktober.
Pendlarkaffe
Anna HJ anordnade en pendlarkaffe med Åsa Mullaert och Kristina Carlsson i våras för att sprida informationen om rostanga.nu … kanske kan vi göra samma sak men för att berätta om stationen? Grundtanken är att sätta upp ett litet bord vid bussterminalen och bjuda de som väntar på morgonbussen på te eller kaffe. Är det någon som är intresserad att arrangera och administrera det?
Mailingslista 
Sebastian Mullaert sköter en mailingslista till de som är intresserade att jobba med stationshuset.
Bord på Mölledammen
Vi har tänkt stå och informera på Mölledamms loppis nu på lördag. Johan Bergstrand och Sebastian Mullaert ställer upp … fler????
Folder utanför byn
Dela ut folder till hushåll utanför “Röstånga city”. Vägarna mot ljungbyhed, färingtofta, ask, billinge etc. Denna uppgift fördelades fint i tisdags och jag tror inte vi behöver lägga fler foldrar i brevlådor.
Trycka upp affisch om att vi köper stationen. Personer i Ask, Färingtofta, Billinge etc kan ju mycket väl vara intresserade av att stationshuset öppnar igen.

Mia Thoren och Carolina Olsson sköter all grafik.
Lådbilsrally
Arrangera ett lådbilsrally på vägen bakom stationen (som anknyter till cykelstigen). Alla som vill vara med får ställa upp i rallyt med en lådbil som är designad som ett lok/tåg. Vet inte hur detta ska generera pengar men den viktiga förtjänsten ligger nog i att vi får tillfälle att komma i kontakt med bygdens familjer och inspirera dem till att köpa aktier. Sälja mat och dryck??? lite musik??? vinnaren får aktier??? spons från lokala företag??? Är det någon som är intresserad att anordna detta?

Motionscykling
Arrangera en motionstur med start och mål vid stationen. liknade resonemang som ovan. Vet att Victor Jenssen är mycket intresserad av motionscykling. Tror även att det finns fler i byn som är ganska aktiva inom motionscykling??? Är det någon som är intresserad att anordna detta?
Reklam på hemsida
Kan vi lägga upp reklam om stationen/ länk till ruab.org/stationen på rostanga.nu och rostangatillsammans.se ??? kanske även designa en mall för detta som vi kan erbjuda andra lokala hemsidor att lägga upp på sina sajter?
Är det någon som är intresserad att anordna detta?
Monitor reklam
Köpa reklamplats på reklamslingor som finns på ICA butiker etc.  Är det någon som är intresserad att sköta detta?
Egna nätverk. 
Nils Phillips m

ailar ut till RT maillistor samt tidigare band som spelat på stationen. Det är dock viktigt att vi alla går ut i våra nätverk och berättar om möjligheten att köpa aktier för att stationen ska kunna öppna igen.

RUAB – Gör det möjligt!

/ Seb

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>